Antonia Luengo Sojo

Fundadora i directora titular

Neix a Madrigalejo (Cáceres) l’any 1961, però des dels dos mesos viu a Barcelona, ciutat en la què inicia i acaba els seus estudis musicals al Conservatori Superior de Música de Barcelona. En aquest centre obté els títols superiors de: acordió, solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament; Harmonia, contrapunt, composició i instrumentació; Pedagogia Musical; Musicologia. També els Premis d’Honor de Grau Superior de Pedagogia i d’Acordió.
Doctora en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, obté Premi extraordinari de Llicenciatura i Grau de Llicenciat amb la qualificació de “Excel.lent per unanimitat” per la tesis de llicenciatura: “Música e ideología: la actividad musical en la pedagogía de la Sección Femenina”.
Com a docent, és catedràtica de música de secundària i ha participat en cursos com ara: curs de formació de Música per a l’EGB, organitzat per Edicions Daimon a Madrid; Curs de Formació de Professorat de Magisteri en la especialitat de Música, a Barcelona; curs “Música al segle XX: entre l’art i la comunicació”. Juliols UB.; Curs d’Extensió Universitària “La Música i els seus Oficis”. UB; Curs “Un altre Dalí si us plau”. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya; Jornades “Salvador Dalí i les Arts. Historiografia i Crítica al segle XXI”; Curs “Les múltiples cares del rock (I)”. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya; Curs “Percepción y expresión de la cultura musical básica”. Ávila. UNED. Ministerio de Educación y Ciencia.

També ha estat coordinadora i part del professorat del Curs d’Extensió Universitària “La Música i els seus oficis: tècniques historiogràfiques i sortides professionals”, de la Secció de Música del Departament d’Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 12 de gener a 21 de juny del 2000.

Ha assistit a cursos i congressos com ara: “Teoria de la Música i les Noves Tecnologies”, “Direcció Coral”. ICE de la UB; “V Coloquio Internacional de la Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres” i presentació de Comunicació. Cádiz; Assistència i ponència al Primer Congrés Català de Cant Coral. 1999. Barcelona; Ponència al curs “Música al segle XX: entre l’art i la comunicació”. Juliols UB. 1999; Coordinació del Curs d’Extensió Universitària “La Música i els seus Oficis”. UB 2000; “V Congreso de la Sociedad Española de Musicología”. Comunicación “La difusión de la música contemporànea en la sociedad catalana: el papel de la ACC”. 2000.

Ha aconseguit diversos premis: Diploma d’Honor al “XXIX Trofeo y Congreso Internacional del Acordeón”. Málaga 1979; Primer Premi a la categoria Junior al “XXIV Certamen Nacional de Acordeón”. Murcia 1980; Primer Premi – Diploma d’Honor al “XXIV Certamen Nacional de Acordeón”. Barcelona 1981; Diploma com a 8è classificat al “XXXI Trophée Mondial de l’Accordéon”. 1981; Diploma d’Honor i medalla d’or, categoria duet (amb Miguel Ángel Maestro), al Certamen Nacional de Acordeón Reina Sofía”. 1983; Com a integrant del “Quinteto de Acordeones Fisarmonia del Conservatori Superior Municipal de Barcelona: Primer Premi Internacional, Medalla d’Or (Categoria Grups) a Neu-Isenburg (Alemanya). 1983; Cirit 2003 a l’IES Eugeni d’Ors pels treballs de recerca de segon de Batxillerat tutoritzats.

Ha realitzat concerts en diversos llocs d’Espanya i Europa com a solista, com a integrant del Quintet Fisarmonia d’Acordions, del Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona; com a integrant de la plantilla titular de la Banda Simfònica Roquetes-Nou Barris de Barcelona.

Ha estat directora i fundadora de la Banda Simfònica Manyanet Sant Andreu (2015-2018), de la Jove Banda Simfònica de Barcelona (2018), de la Banda Simfònica de BCN (2019-21).

Ha publicat:
– “La pedagogía musical en la sección femenina”. Revista Iberoamericana de Pedagogía Musical. 1996. ISSN: 1135-9544. Dipòsit legal: M.7598-1995
– Apartats del CD-Rom de l’obra “Classical Plus”. Planeta De Agostini. 1997.
-Redacció de veus per a l’obra “Auditorium”. Editorial Planeta. 2001. ISBN: 84-08-46534-1. Dipòsit legal: B-44.940-001
– “La Pedagogía Musical de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S. en Barcelona: Escuela de Especialidades Roger de Lauria”, a Miscel·lània Oriol Martorell. UB. 1998. ISBN: 84-475-1944-9. Dipòsit legal: B-18.197-98

– Rock’n’ESO, a “Percepción y expresión de la cultura musical básica”.
– Editorial Quadrivium . Realització (amb Francisca Burriel) d’una sèrie de quaderns per a tots els cursos de primària, primer ESO, tercer ESO i quart ESO, amb la intenció d’introduir l’anglès a l’estudi de la Música i d’afermar afermar els coneixements de llenguatge musical per mitjà del joc i la repetició.
– “Fernando Sors, en el aniversario de su muerte” a Ritmo 1989.
– “La pedagogía musical” a El Modernisme. Olimpíada Cultural. Barcelona’92. ISBN: 84-87647-006. Dipòsit legal: B-33.780-1990
– Gregorio García Segura. Análisis musical. Murcia 1994. ISBN: 84-7564-150-4. Dipòsit legal: MU-470-94
– “El arquetipo de mujer de la Sección Femenina”, a Pautas históricas de sociabilidad femenina. Rituales y modelos de representación. Actas del V Coloquio Internacional de la Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres (edició a càrrec de M. Nash, M.J. de la Pascua i G. Espigado). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz 1999. ISBN: 84-7486-640-6. Dipòsit legal: CA-351/99
– “L’Associació Catalana de Compositors (ACC) i la música contemporània”, a Revista Música d’Ara, núm.5. Barcelona 2002. ISSN: 1138-6002. Dipòsit legal: B-47820-2002
– “La difusión de la Música contemporánea entre la sociedad catalana: el papel de la ACC (Associació Catalana de Compositors)”, a Campos Interdisciplinares de la Musicología (Actas del V Congreso de la Sociedad Española de Musicología, vol.1). Sociedad Española de Musicología 2002. ISBN: 84-86878-77-2. Dipòsit legal: M-7533-2002
– Associació Catalana de Compositors. Vint-i-cinc anys impulsant la música contemporània. Barcelona 2003. ISBN: 84-7794-899-2. Dipòsit legal: B-9108-2003
– Els estudis musicals a Barcelona. Resum de la conferència pronunciada per la Sra. Cristina Fuertes, el 29 d’abril de 2005 a l’escola Josep Maria i Josep de Barcelona. Edició a càrrec d’Antonia Luengo Sojo. B-40.73425
– “Rock around the clock, 50 anys després”, a Matèria. Revista d’Art del Departament d’Història de l’Art de la Facultat de Geografia i Història de la U.B.. 2003, núm.3 (Mirades, miratges).
– “Être Dieu”, a Revista Ópera Actual. Barcelona 2004, núm. 74, any XII. ISSN: 1133-4134. Dipòsit legal: 36.373-91
– “El paper de la Música en la Segona República”, a Revista Musical Catalana. Barcelona 2005, núm. 248, 3a. Època. ISSN: 1136-7458. Dipòsit legal: B-34.432/83
– “La Creació segons S. Dalí: Être Dieu, òpera collage”, a Salvador Dalí i les arts. Historiografia i crítica al segle XXI. Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona 2005. ISSN: 84-475-2938-X. Dipòsit legal: B-28220-2005